thoroughness

thoroughness
nuodugnumas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Didaktikos principas, kuriuo teigiama, kad mokymas turi būti: 1) grindžiamas mokomojo dalyko elementų mokėjimu, paprasčiausių įgūdžių lavinimu; 2) išsamus, apimti visas tiriamo objekto ar dėstomo dalyko puses; 3) kokybiškas, kad mokiniai viską labai gerai išmoktų. Šį principą padeda realizuoti kiti didaktikos principai: vaizdumo, prieinamumo, nuoseklumo bei sistemingumo ir moksliškumo. atitikmenys: angl. thoroughness vok. Gründlichkeit rus. основательность

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Thoroughness — Thor ough*ness, n. The quality or state of being thorough; completeness. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • thoroughness — index caution (vigilance), diligence (care) Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • thoroughness — thorough ► ADJECTIVE 1) complete with regard to every detail. 2) performed with or showing great care and completeness. 3) absolute; utter: he is a thorough nuisance. DERIVATIVES thoroughly adverb thoroughness noun. ORIGIN Old English, «through» …   English terms dictionary

  • thoroughness — noun see thorough III …   New Collegiate Dictionary

  • thoroughness — See thoroughly. * * * …   Universalium

  • thoroughness — noun a) the state of being thorough b) attention to detail …   Wiktionary

  • thoroughness — Synonyms and related words: assiduity, assiduousness, calculation, canniness, care, careful consideration, carefulness, caution, cautiousness, circumspection, completeness, comprehensiveness, deliberate stages, deliberateness, deliberation,… …   Moby Thesaurus

  • thoroughness — (Roget s Thesaurus II) noun Attentiveness to detail: care, carefulness, fastidiousness, meticulousness, pain (used in plural), painstaking, punctiliousness, scrupulousness. See CAREFUL …   English dictionary for students

  • thoroughness — thor·ough·ness || θɜəʊnɪs / θʌrÉ™ n. diligence, neatness …   English contemporary dictionary

  • thoroughness — thor·ough·ness …   English syllables

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”